Rozliczenie majątkowe małżonków po rozwodzie

0

Po zawarciu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego lub po ślubie konkordatowym w kościele, zawiązywana jest z mocy prawa wspólność majątkowa małżeńska. Może ona zostać przerwana lub w ogóle nie zaistnieć, jeśli małżonkowie zdecydują się na zawarcie tzw. intercyzy. Adwokat z Warszawy specjalizujący się w sprawach majątkowych tłumaczy, że po rozwodzie małżonkowie, którzy mieli wspólność majątkową, mogą wnieść roszczenie o podział majątku wspólnego – w ramach ugody, u notariusza lub w sądzie. Jak dzieli się taki majątek?

Udział małżonków w majątku wspólnym

Art. 43§ 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i w równym stopniu mogą nim dysponować. Małżonkowie mogą uzyskać jednak konstytutywne orzeczenie sądu, na podstawie którego określone zostaną nierówne udziały. Aby tego dokonać, należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie, a jego autorem musi być jeden z małżonków. Jego żądanie zostanie rozpoznane w postępowaniu o podział majątku wspólnego, a sąd orzeka o nim w sentencji postanowienia.

Taki wniosek musi posiadać odpowiednie uzasadnienie. Jest nim istnienie ważnych powodów lub też przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w stopniu mocno zróżnicowanym. Ważne powody to między innymi względy natury etycznej, powodujące, że w konkretnych okolicznościach równość udziałów małżonków w majątku wspólnym byłaby postrzegana jako rozstrzygnięcie kolidujące z zasadami współżycia społecznego. Czyli byłoby to krzywdzące dla jednego z małżonków.

>>> Dowiedz się więcej o podziale majątku na stronie adwokata <<<

Podział sądowny majątku wspólnego

Do podziału i rozdzielenia udziałów w majątku wspólnym małżonków może dojść w wyniku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, po rozwodzie. Żądanie podziału można złożyć w sądzie w dowolnym czasie, a niekiedy takie rozstrzygnięcia zapadają na jednej rozprawie wraz z rozwodem. Wówczas zaczynają istnieć tylko dwa majątki – osobiste małżonków, a nie ma już majątku wspólnego, który ulega przekształceniu we współwłasność w częściach ułamkowych, należących do męża i żony.

Podobne Artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here