Rozwód – jak do niego podejść?

0

Rozwód, sposób rozwiązania istniejącego małżeństwa regulowany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Niestety, około 33% małżeństw rozpada się, w tym 70% pozwów rozwodowych składają kobiety. W pozwie należy wskazać przyczynę rozpadu małżeństwa, sposób sprawowania opieki nad małoletnimi dzieci oraz dodatkowo można wnioskować o podział majątku.

Najczęstsze przyczyny rozwodu wskazywane w pozwie to:

  • niezgodność charakterów,
  • zdrada,
  • przemoc fizyczna lub psychiczna,
  • nałogi.

Przyczyna rozwodu wpływa na określenie ewentualnej winy jednego małżonka, obojga lub Sąd stwierdza rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód – dzieci

Uregulowaniu podlega również sposób sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, jeżeli małżonkowie nie potrafią porozumieć się w sprawie opieki nad nimi, edukacji, miejsca ich zamieszkania. Sąd mając na względzie dobro małoletnich dzieci może ograniczyć lub odebrać władze rodzicielską jednemu z małżonków. Na rozprawie ustalana jest wysokość alimentów na dzieci.

Rozwód – podział majątku

Sprawy dotyczące podziału majątkowego rzadko rozstrzygane są na sprawie rozwodowej, jednak Sąd orzeka o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnie zamieszkiwanej przez małżonków. Jeżeli przyczyną jest przemoc lub nałogi z jednego z małżonków Sąd może orzec jego eksmisję.

Artykuł skomentował dla nas Adwokat Bartosz Ołowski (kancelariaveritas.pl)

  • W ostatnich latach liczba rozwodów stale wzrasta, co wynika także z faktu, iż z roku na rok coraz łatwiej jest uzyskać rozwód. Postępowania rozwodowe obecnie trwają także krócej niż kiedyś, gdy obligatoryjnie Sąd przeprowadzał posiedzenie pojednawcze, mające na celu nakłonienie małżonków do pojednania, aby jednak wycofali się z decyzji o rozwodzie. Aktualnie odchodzi się od przeprowadzania takich posiedzeń, a rozwód bez orzekania o winie stron w praktyce uzyskuje się na jednej rozprawie.
  • Strony coraz częściej decydują się na rozwód bez orzekania o winie, ponieważ najłatwiej go uzyskać i Sąd najszybciej może taki rozwód orzec.
  • Najbardziej popularną przyczyną rozkładu pożycia i decyzji o wystąpieniu o orzeczenie rozwodu, jest niezgodność charakterów. Wtedy najczęściej Sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie. Z kolei najczęstszą przyczyną orzeczenia rozwodu ze wskazaniem przez Sąd winy rozkładu pożycia, jest zdrada małżeńska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here