Urlop macierzyński

 

Pracownica ma prawo do urlopu  macierzyńskiego w wymiarze:

 

– pierwszy poród – 16 tygodni
– każdy następny poród – 18 tygodni
– w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy pierwszym porodzie – 26 tygodni

 

Pracownica która wychowuje dziecko przysposobione lub wychowuje dziecko jako rodzina zastępcza z wyjątkiem pogotowia rodzinnego ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym porodzie.

 

Przed przewidywaną datą porodu przysługują co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego.

 

Po porodzie przysługuje urlop macierzyński, który nie został wykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru przysługującego urlopu.

 

Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu. Niewykorzystany urlopu macierzyński można udzielić ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek.

 

Najpóźniej w ciągu 7 dni przed przystąpieniem do pracy pracownica zgłasza pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, dołączając zaświadczenie pracodawcy ojca wychowującego dziecko, które potwierdzi termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika wskazany w wniosku o udzielenie urlopu który przypada
bezpośrednio po rezygnacji z części urlopu przez pracownice.

 

Zgon pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego uprawnia ojca wychowującego dziecko do niewykorzystanej części tego urlopu.

 

Urodzenie martwego dziecka

Urodzenie martwego dziecka, zgon dziecka przed upływem 8 tygodnia życia uprawnia pracownice do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie nie krócej niż okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

 

Urodzenie więcej niż jednego dziecka uprawnia do urlopu w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

 

Gdy zgon dziecka nastąpi po upływie 8 tygodnia życia, pracownicy przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez 7 dni od dnia zgonu dziecka.

 

Dziecko wymagające opieki szpitalnej

Gdy dziecko po urodzeniu wymaga opieki szpitalnej, pracownica która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część urlopu może wykorzystać po wyjściu dziecka ze szpitala.

 

Matka która rezygnuje z wychowania dziecka i oddaje je innej osobie, traci część przysługującego urlopu macierzyńskiego który przypada na dzień oddania dziecka. Jednak urlopu macierzyński nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

 

Urlop z tytułu przysposobienia

Pracownikowi który przyjął dziecko na wychowanie, występując do sądu opiekuńczego z wnioskiem o sprawowanie opieki lub przyjął dziecko jako rodzina zastępcza z wyjątkiem rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego ma prawo do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie dłużej niż do ukończenia 12 miesiąca życia przez dziecko.

 

Pracownik , który przyjął dziecko w wieku do 1 roku ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński za urlop przysługuje na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Badania lekarskie

Ciąża powinna być stwierdzona badaniem lekarskim.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie ciężarnej pracownicy zwolnień od pracy na czas badań lekarskich związanych z ciążą, jeżeli badań nie można przeprowadzić poza godzinami pracy. Za nieobecność w pracy przysługuje wynagrodzenie.
 

 

Czapla Arkadiusz 

Prawo pracy w praktyce 

 

 

podobne wpisy

(fem)ciekawostki

15-minutowe miasto, czyli luksus bliskości i dostępności

Jeszcze niedawno wizja miast przyszłości skupiała się wokół latających samochodów, przestrzeni wypełnionych sztuczną inteligencją, gdzie ruchome chodniki dowożą ludzi do pracy. Tymczasem rozwój miast w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku idzie w całkiem przeciwną stronę. Wracamy do kameralnych społeczności lokalnych, idei slow life i zielonych przestrzeni, gdzie najważniejsze potrzeby życia codziennego można załatwić w ciągu 15-minutowego […]

Czytaj...
(fem)ciekawostki

Jak zamówić kuriera DPD?

Zamawianie kuriera to przydatne usługi, jakie dadzą nam komfort. Korzystanie z przesyłek i zakupów online w dzisiejszych czasach jest niezwykle popularne, dlatego coraz chętniej sięgamy po usługi kurierskie. Na uwagę zasługuje kurier DPD, jakiego łatwo zamówimy do domu.Czym cechuje się taka usługa? Jakie zalety ma DPD zamówienie kuriera? Kiedy skorzystać z takiej opcji?

Czytaj...
(fem)ciekawostki

Jak wykorzystać syrop klonowy w kuchni?

Jedyny w swoim rodzaju smak. Taki jest właśnie syrop klonowy. Jego smaku nie da się pomylić z żadnym innym. Oprócz walorów kulinarnych jest on również zdrowy, ponieważ dostarcza organizmowi wiele witamin i minerałów. Tak więc, można połączyć przyjemne z pożytecznym. Najbardziej popularny jest na nowym kontynencie, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. A wywodzi się jeszcze […]

Czytaj...