Instytut Ewy Foley – program warsztatów 2009/2010 w Poznaniu

0


wrzesień

5-6.IX.Na początku był oddech – Twoje przyjście na świat. Oddech to życie, zaczyna się ono z pierwszym oddechem.Przyjdź i doświadcz tego cudu – cudu oddechu. Warsztat będący  wprowadzeniem do świadomej pracy z oddechem, oparty na metodzie rebirthingu. Rebirthing ( ang. ponowne narodziny ) to naturalna metoda regeneracji pscyhofizycznej, proste narzędzie do oczyszczania umysłu i ciała od napięć, blokad i urazów psychicznych. 
Prowadzi trener rozwoju osobistego, praktyk integracji oddechem
Ewa Mikołajczak ( Jurkowlaniec ) .

19.IX. Bądź aniołem swojego życia. J
ak oczyszczać i wzmacniać energię życiową. Jednodniowy warsztat, inaugurujący roczny program rozwoju osobistego.
Warsztat oparty na holistycznej koncepcji tożsamości człowieka, którą odzwierciedla hinduskie przysłowie: człowiek jest jak dom o czterech pokojach – jest pokój ciała, pokój umysłu, pokój emocji i pokój ducha. Zapraszamy na warsztat będący wprowadzeniem do rocznego porgramu rozwoju osobistego. Zobaczysz i poznasz jakimi metodami pracujemy. W ciągu jednego dnia dostaniesz informacje oraz narzędzia dotyczące oczyszczania ciała fizycznego, doskonalenia umysłu, mądrego zarządzania emocjami oraz służące wzmacnianiu ducha.  Wszystko, to będziesz mógł/mogła rozwijać w ciągu całego roku.  Ty też w każdej chwili możesz zacząc od nowa. Zawsze możesz zacząć robić porządki w domu swojej tożsamości. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek.

październik

3-4.X.  Jak żyć w zgodzie ze sobą – wartości drogowskazem do pomyślnego życia. Warsztat NLP.  Naucz się zarządzać swoim życiem przez zarządzanie wartościami. Potęga wartości determinuje nasze zachowania i nasze życiowe wybory. Wpływa na nasz los. WARTOŚCI SĄ SIŁĄ, która zawsze znajduje się na czele i steruje naszymi działaniami. Jak sekstant podczas nawigacji, wartości nadają kierunek naszemu życiu i naszemu ostatecznemu przeznaczeniu. Świadomość własnych wartości chroni nas przed niewłaściwymi wyborami, pozwala uniknąć bolesnych doświadczeń i trudnych sytuacji. Świadome życie zgodne z własnymi wartościami daje nieprawdopodobnie wielką siłę, poczucie pewności, spokój wewnętrzny i spójność. Twoja przyszłość zaczyna się już dziś… nie strać tej okazji! Prowadzi trener NLP Rafał Sowiński

24-25.X. Moje ciało i ja – w zgodzie ze sobą
WYRAŹ SIEBIE POPRZEZ TANIEC I ŚPIEW!
Jak uczynić z ciała swego przyjaciela?
Jak słuchać płynących z niego sygnałów, by nas wspierało?
Językiem ciała jest ruch.
Chcesz, by przemówiło?
Zatańcz…
Im lepiej czujemy się we własnym ciele, tym odważniej i z większą ufnością spoglądamy na świat zewnętrzny.
Warsztat jest spotkaniem w bezpiecznym, intymnym miejscu, gdzie możesz wsłuchać się w sygnały płynące z ciała, których na co dzień nie zauważasz. Kierując uwagę do własnego wnętrza, odnajdziesz w swoim ciele wspierającego Cię nieustannie, mądrego sprzymierzeńca.

Podczas warsztatu, poprzez pracę z ciałem i ruchem będziemy otwierać to co zamknięte, rozluźniać to co napięte, tak, by tworzyć w ciele przestrzeń do swobodnego doświadczania siebie i odkrywania swoich ukrytych zasobów.
Poprzez spontaniczny taniec i ruch, w którym nieważne są ustalone sekwencje kroków i to jak się prezentujesz, poprzez otwierający, świadomy oddech i poprzez Twój własny glos, dotrzesz do źródła własnej siły, spontaniczności, kreatywności i radości! Prowadzi instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała, członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii Ewa Karasińska-Gajo

listopad

7-8.XI. Zakochaj się w życiu! Weekendowy trening postawy życiowej. Motto: Pozytywne nastawienie jest małą różnicą, która powoduje dużą różnicę. W programie: jak zbudować pozytywną postawę życiową; jak mądzrze zarządzać swoim życiem, jak zostać zakochanym w życiu optymistą, jak żyć i oddychać świadomie, jak używać wyobraźni dla zdrowia i szczęścia, jak dokonywać dobrych i stałych zmian, jak oczyszczać i wzmacniać swoją energię życiową.W programie: Jak kształtować własną postawę życiową i wpływać na postawę innych? Jak znacząco podnieść jakość swojego życia. Jak uruchomić moc intencji i twórczej wizualizacji. Jak właściwie korzystać ze swojego umysłu. Jak wzmocnić mózg i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem. Kilka skutecznych sposobów zmiany przekonań. Kryteria dobrego działania i właściwej motywacji wewnętrznej. Na czym polega zmiana. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek 

14-15.XI. Jak osiągnąć celność w  realizowaniu celów. Warsztat NLP.
Celem życia jest życie z celem. Cele są częścią ludzkiej natiury. Nie można bez nich żyć. Istnieją tylko dwie możliwości: albo sam planujesz swoje życie, albo robią to za Ciebie inni. Czy często zadajesz sobie pytania: co osiągnę za rok, za pięć lat, za dziesięć? Co już osiągnąłem/am i na jakim etapie już jestem teraz? Czsami tak jesteśmy zajęci wspinaniem się po drabinie sukcesu, że nie zastanawiamy się czy ta drabina jest oparta o właściwą ścianę. Chcąc uniknąć bezcelowego życia i rozczarowań, warto ustlić jaki jest cel podróży, w której uczestniczysz. Prowadzi trener NLP Rafał Sowiński.

grudzień

12-13.XII. Sztuka zarządzania stresem- praktyczne warsztaty profilaktyki chorób psychosomatycznych.
Na tym warsztacie poznasz proste i skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, odzyskania równowagi wewnętrznej i optymizmu. Nauczysz się strategii relaksacyjnych, które pozwolą utrzymać umysł i ciało w idealnej kondycji oraz harmonizować ich działanie. Odpoczniesz. W programi m.in. nauka relaksacji, medytacji, wizualizacji, pracy z oddechem. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek. UWAGA: W sobotę 12/XII/  Instytutowa Wigilia otwarta dla studentów i ich gości – godz. 18-20.00. Prosimy o przyniesienie talerza wigilijnego z jakimś smakołykiem świątecznym na wspólny stół!

styczeń

9-10.I. Nowy Rok, nowy Duch, Nowe możliwości.
Mapa marzeń.

Zamknij w spokoju 2009, aby radośnie i twórczo otworzyć 2010. W tym magicznym momencie, kiedy kończy się stary i zaczyna nowy rok wszystko wydaje się możliwe. Patrzymy wtedy, co przyniesie ten Nowy Rok, co zmieni się na lepsze, a co pozostanie takie samo. Wiele sobie obiecujemy w tym nowym okresie i najczęściej niewiele się zmienia; jest tak samo, jak w ubiegłych latach. Teraz może być inaczej. Weź swój los w swoje ręce. Zacznij świadomie kreować swoją rzeczywistość. Zaplanuj życie o jakim marzysz. Skontaktuj się ze źródłem kreatywności w Tobie. Stwórz swoją " mapę marzeń". Uczyń niemożlwie możliwym, Celem tych praktycznych warsztatów rozwoju osobistego jest poznanie skutecznych metod urzeczywistniania marzeń oraz technik stosowanych przez szczęśliwe osoby, które realizują swoje cele, spełniają swoją misję i uzyskują rezultaty jakich pragną. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek.

23-24.I.   Anioły, wyższe Ja, interpretacja snów
Świat duchowości, subtelnych przeżyć, niezwykłych doświadczeń nie daje się zamknąć w ramach nauki, niedostępne jest mu „mędrca szkiełko” ani przydatny filozoficzny wywód. A jednak ten ”świetlisty wymiar” dotyka nas i wspiera, gdy słuchamy serca, kiedy otwieramy się na piękno, harmonię, duchowość…
Podczas warsztatów będą prezentowane następujące tematy i hasła:
Aniołowie, przewodnicy, inne istoty światła
Wyższe Ja, Sny, ich symbolika i interpretacja.
Ponadto będziemy uczyć się, jak w praktyce stosować:
– afirmacje, modlitwy, mantry,
– przywołanie anielskie
– medytacje i wizualizacje
– anielskie talizmany i sigille
– rytuał naładowania energetycznego oraz inne rytuały
– jak kontaktować się z grupą przewodników i aniołów osobistych…
Będzie też o doświadczaniu kontaktu z duchowym przewodnictwem…
Prowadzi trener rozwoju osobistego i duchowego Ida, Jadwiga Łubińska

luty

6-7.II. Przekonania – ścieżki do Twojego dobrobycia.
To rewolucyjny warsztat pozwalający poznać najnowocześniejsze techniki błyskawiczej i efektywnej metody rozpoznawania i zmiany ograniczających przekonań. Nauczysz się strategii, które przekształcą
"niezdrowe" nawyki i przekonania w ścieżki do dobrobycia służące długiemu, harmonijnemu, zdrowemu życiu.  Dowiesz się, jak uczynić niemożliwe możliwym, czyli jak przekraczać bramy umysłu ( bramę możliwości, zdolności i zasługiwania). Nauczysz się wspierać i prowadzić w tych działaniach innych. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek. 

20-21.II. Afirmacje – Twój kod do podświadomości.
Afirmacje – klucz do podświadomości
Afirmacja – to werbalne narzędzie bądź technika programowania ciała i umysłu.
Zwykle przybiera postać deklaracji, pozytywnego oświadczenia formułowanego w pierwszej osobie. M. Waters – Słownik rozwoju osobistego
Afirmacje wspierają i utrwalają pozytywne zmiany, pomagają zmienić przekonania, wywołują korzystne dla zdrowia stany emocjonalne,
poprawiają wizerunek własny i samoocenę, pozwalają odciąć się od niepotrzebnych wzorców i traum,  przybliżają marzenia…
Podczas warsztatów nauczysz się jak tworzyć afirmacje zgodne z twoimi mentalnymi potrzebami, twoimi problemami oraz takie, które są odpowiedzią na wołanie duszy.
W programie także: Afirmowanie i wizualizowanie, afirmacje wyrażane sercem
( inkantacje), oddech z osobistą afirmacją, jak odzyskać wewnętrzną moc i swoją niepowtarzalność … Będziemy też ćwiczyć ( rytuały tybetańskie). Prowadzi trener rozwoju osobistego i duchowego Ida, Jadwiga Łubińska.

marzec

6-7.III. Poczucie własnej wartości – o istocie samouznania.
 Czym jest i dlaczego ważne jest poczucie własnej wartości? Budowanie swojej tożsamości, wizerunku własnego, zdrowa samoocena. Praktyczne ćwiczenia w parach i w grupach, które można od razu zastosować we własnym życiu. " Gdybym miał podzielić się z ludźmi w Polsce jedyną ważną myślą na temat życia, chciałbym powiedzieć: Twoje życie się liczy – Ty się liczysz – walcz o swój najwyższy potencjał – walcz o swoje szczęście – nie poddawaj się bierności i cierpieniu" Nathaniel Branden, międzynarodowy autorytet w dziedzinie wiedzy o samoocenie, autor bestellera " 6 filarów poczucia własnej wartości". Dołącz do Klubu Ludzi Wartościowych. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek

kwiecień

10-11.IV. Moc linii czasu. Warsztat NLP.
To weekendowe szkolenie świadomej pracy z LINIĄ CZASU jest dla tych, którzy znają moc marzeń i dla Tych, którzy chcieliby te marzenia mieć już zrealizowane. To warsztaty dla tych, którzy pragną przejść z etapu planowania do etapu realizacji. Każdy z nas ma świadomość czasu. Sortuje zdarzenia z przeszłości, żyjąc w teraźniejszości, planuje swoja przyszłość. Tylko czy każdy z nas ma świadomość linii czasu? Integralnej struktury, dzięki której z łatwością zarządzicie osiągnięciem swoich planów zawodowych i życiowych. Na tym szkoleniu nauczycie się jak umiejętnie kierować linią czasu, by skutecznie osiągać swoje cele poprzez czas. W trakcie tego szkolenia poznacie jeszcze nowe sposoby zarządzania linią czasu, by podnieść jakość Swojego życia. Po tym szkoleniu zadasz sobie pytanie: Co mogę jeszcze zrobić, z tym ekstra czasem, który posiadam? Prowadzi trener NLP Rafał Sowiński.

24-25.IV. Odwaga bycia sobą. Asertywność.
Trening asertywności to praca nad rozwojem swoich umiejętności komunkacyjnych, a także kształtowanie w sobie postawy wobec ludzi i świata, która znajduje odzwierciedlenie w słowach; " Ja jestem o.k. – Ty jesteś o.k." Kluczowym pojęciem w rozumieniu asertywności jest szacunek, do siebie i innych. Asertywnie znaczy z godnością, znaczy,że  nie jestem uległy/a, ale też nie wymuszam, ani nie manipuluję. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek

maj

8-9.V. Voice Dialogue ( dialog z głosem)

Czy zauważyłeś jak podzielona bywa Twoja osobowość? Jedna część ciebie chce tego, inna zaś czegoś zupełnie innego. Przynosi to niewygodę i powstrzymuje zarówno przed podejmowaniem dobrych decyzji, jak i przed tworzeniem dobrych związków.
Metoda VD, rozwinięta przez Hala i Sidrę Stone postrzega naszą osobowość jako zbiór wielu podosobowości, z których każda ma swoje cele, wartości, twórcze lub destrukcyjne funkcje i zadania w naszej osobowości. Możemy prowadzić dialog z tymi podosobowościami, aby lepiej zrozumieć samego siebie. Traktowane ze współczuciem części te otwierają się i mówią o swoich najgłębszych tajemnicach, ukrytych scenariuszach i planach – tych wzniosłych i tych podłych, sabotujących nasze działania. Dzięki ujawnieniu tych ukrytych aspektów siebie – rozwijamy poziom Świadomości, z którego jesteśmy w stanie dokonywać wyborów, dzięki którym prowadzimy skupione, kreatywne życie. Prowadzi trener rozwoju osobistego, praktyk metody VD Ewa Mikołajczak ( Jurkowlaniec )

22-23.V. Inteligencja emocjonalna ( EQ ) w praktyce.
 Harmonijna współpraca serca i rozumu jest jednym z największych wyzwań, jakie współcześność stawia przed każdym z nas.Emocje są naszymi najpotężniejszymi zasobami. Dają dostęp do samoświadomości i instytnktu samozachowawczego, które wiążą nas głęboko ze sobą, innymi oraz z naturą. Dostarczają bezcennych informacji na temat ludzi, wartości oraz potrzeb, które zapewniają motywację i zapał do działania, samokontrolę i wytrwałość. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek.

czerwiec

3-6.VI. Zmień swoje życie w cztery dni! Warsztat wyjazdowy.
W ciągu tych czterech dni zrobisz wiele dla Ciała, Umysłu, Ducha i Emocji.
Poznasz proste sposoby oczyszczania i wzmacniania energii życiowej.
Pracując nad sobą – wypoczniesz!
Miłość i radość są wszędzie obecne. Nie mogą przyjść do Ciebie z wizytą, jeśli Ciebie tam nie ma. Wykaż się obecnością w szkole życia. Powiedz teraz głośno i wyraźnie: JESTEM OBECNA, JESTEM OBECNY. Nie ma innego czasu, jest tylko TERAZ, nie ma innego miejsca, jest tylko TU, nie ma innego życia, jest tylko TO. ( E.Foley)
Twoje życie jeste CUDEm!  Może pora w to uwierzyć?!
 ( szczegółowy program: :filia.poznan@wp.pl)

12-13.VI. Poznaj siebie i innych.
Typy osobowości. Reguły dobrej komunikacji.
"Różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie". W naszym zachowaniu duże znaczenie odgrywa ukształtowany typ osobowości. Znając typ osobowości danej osoby, możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć jej reakcję, dzięki tej wiedzy łatwiej nam będzie rozumieć innych, akceptować ich i łatwiej się z nimi komunikować. To wiedza dotyczy naszych bliskich, rodziny, małżonka, dzieci, współpracowników, przełożonych, sąsiadów, przyjaciół i ludzi nam obcych. Dotyczy również nas samych. Czy praca jaką wykonujesz jest zgodna z Twoim temperamentem i typem osobowości? Czy żyjesz w zgodzie ze sobą czy przeciw sobie? Co można zmienić a czego nie?  Jeżeli miałbyś być taki/a do końca życia, to jaki/a chciałbyś/chciałabyś być? Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek. 

miejsce zajęć podamy przy zapisach
koszt weekendowego warsztatu ( 2x godz. 10-18) : 300pln, (warsztat jednodniowy połowa ceny)
dla studentów i emerytów zniżka 10%,
zniżki również przy wczesnej wpłacie 10% ( zniżki nie kumulują się )

W filii prowadzone są również konsutlacje indywidualne ( terapia, treningi idnywidualne, coaching ),  w celu umówienia się na indywidualną sesję: tel. 512357158, e-mail: filia.poznan@wp.pl

oraz
-Konstelacje rodzinne ( in. Ustawienia systemowe wg metody Berta Hellingera )
– indywidualne i grupowe sesje oddechowe
– Kręgi Kobiet
– Analiza " żywej kropli krwi", m.in. badanie zakwaszenia organizmu
szczegóły: e-mail: filia.poznan@wp.pl

UWAGA! organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku nie zgłoszenie się wystarczającej liczby uczestników

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here