Instytut Ewy Foley – program warsztatów 2009/2010 w Poznaniu


wrzesień

5-6.IX.Na początku był oddech – Twoje przyjście na świat. Oddech to życie, zaczyna się ono z pierwszym oddechem.Przyjdź i doświadcz tego cudu – cudu oddechu. Warsztat będący  wprowadzeniem do świadomej pracy z oddechem, oparty na metodzie rebirthingu. Rebirthing ( ang. ponowne narodziny ) to naturalna metoda regeneracji pscyhofizycznej, proste narzędzie do oczyszczania umysłu i ciała od napięć, blokad i urazów psychicznych. 
Prowadzi trener rozwoju osobistego, praktyk integracji oddechem
Ewa Mikołajczak ( Jurkowlaniec ) .

19.IX. Bądź aniołem swojego życia. J
ak oczyszczać i wzmacniać energię życiową. Jednodniowy warsztat, inaugurujący roczny program rozwoju osobistego.
Warsztat oparty na holistycznej koncepcji tożsamości człowieka, którą odzwierciedla hinduskie przysłowie: człowiek jest jak dom o czterech pokojach – jest pokój ciała, pokój umysłu, pokój emocji i pokój ducha. Zapraszamy na warsztat będący wprowadzeniem do rocznego porgramu rozwoju osobistego. Zobaczysz i poznasz jakimi metodami pracujemy. W ciągu jednego dnia dostaniesz informacje oraz narzędzia dotyczące oczyszczania ciała fizycznego, doskonalenia umysłu, mądrego zarządzania emocjami oraz służące wzmacnianiu ducha.  Wszystko, to będziesz mógł/mogła rozwijać w ciągu całego roku.  Ty też w każdej chwili możesz zacząc od nowa. Zawsze możesz zacząć robić porządki w domu swojej tożsamości. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek.

październik

3-4.X.  Jak żyć w zgodzie ze sobą – wartości drogowskazem do pomyślnego życia. Warsztat NLP.  Naucz się zarządzać swoim życiem przez zarządzanie wartościami. Potęga wartości determinuje nasze zachowania i nasze życiowe wybory. Wpływa na nasz los. WARTOŚCI SĄ SIŁĄ, która zawsze znajduje się na czele i steruje naszymi działaniami. Jak sekstant podczas nawigacji, wartości nadają kierunek naszemu życiu i naszemu ostatecznemu przeznaczeniu. Świadomość własnych wartości chroni nas przed niewłaściwymi wyborami, pozwala uniknąć bolesnych doświadczeń i trudnych sytuacji. Świadome życie zgodne z własnymi wartościami daje nieprawdopodobnie wielką siłę, poczucie pewności, spokój wewnętrzny i spójność. Twoja przyszłość zaczyna się już dziś… nie strać tej okazji! Prowadzi trener NLP Rafał Sowiński

24-25.X. Moje ciało i ja – w zgodzie ze sobą
WYRAŹ SIEBIE POPRZEZ TANIEC I ŚPIEW!
Jak uczynić z ciała swego przyjaciela?
Jak słuchać płynących z niego sygnałów, by nas wspierało?
Językiem ciała jest ruch.
Chcesz, by przemówiło?
Zatańcz…
Im lepiej czujemy się we własnym ciele, tym odważniej i z większą ufnością spoglądamy na świat zewnętrzny.
Warsztat jest spotkaniem w bezpiecznym, intymnym miejscu, gdzie możesz wsłuchać się w sygnały płynące z ciała, których na co dzień nie zauważasz. Kierując uwagę do własnego wnętrza, odnajdziesz w swoim ciele wspierającego Cię nieustannie, mądrego sprzymierzeńca.

Podczas warsztatu, poprzez pracę z ciałem i ruchem będziemy otwierać to co zamknięte, rozluźniać to co napięte, tak, by tworzyć w ciele przestrzeń do swobodnego doświadczania siebie i odkrywania swoich ukrytych zasobów.
Poprzez spontaniczny taniec i ruch, w którym nieważne są ustalone sekwencje kroków i to jak się prezentujesz, poprzez otwierający, świadomy oddech i poprzez Twój własny glos, dotrzesz do źródła własnej siły, spontaniczności, kreatywności i radości! Prowadzi instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała, członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii Ewa Karasińska-Gajo

listopad

7-8.XI. Zakochaj się w życiu! Weekendowy trening postawy życiowej. Motto: Pozytywne nastawienie jest małą różnicą, która powoduje dużą różnicę. W programie: jak zbudować pozytywną postawę życiową; jak mądzrze zarządzać swoim życiem, jak zostać zakochanym w życiu optymistą, jak żyć i oddychać świadomie, jak używać wyobraźni dla zdrowia i szczęścia, jak dokonywać dobrych i stałych zmian, jak oczyszczać i wzmacniać swoją energię życiową.W programie: Jak kształtować własną postawę życiową i wpływać na postawę innych? Jak znacząco podnieść jakość swojego życia. Jak uruchomić moc intencji i twórczej wizualizacji. Jak właściwie korzystać ze swojego umysłu. Jak wzmocnić mózg i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem. Kilka skutecznych sposobów zmiany przekonań. Kryteria dobrego działania i właściwej motywacji wewnętrznej. Na czym polega zmiana. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek 

14-15.XI. Jak osiągnąć celność w  realizowaniu celów. Warsztat NLP.
Celem życia jest życie z celem. Cele są częścią ludzkiej natiury. Nie można bez nich żyć. Istnieją tylko dwie możliwości: albo sam planujesz swoje życie, albo robią to za Ciebie inni. Czy często zadajesz sobie pytania: co osiągnę za rok, za pięć lat, za dziesięć? Co już osiągnąłem/am i na jakim etapie już jestem teraz? Czsami tak jesteśmy zajęci wspinaniem się po drabinie sukcesu, że nie zastanawiamy się czy ta drabina jest oparta o właściwą ścianę. Chcąc uniknąć bezcelowego życia i rozczarowań, warto ustlić jaki jest cel podróży, w której uczestniczysz. Prowadzi trener NLP Rafał Sowiński.

grudzień

12-13.XII. Sztuka zarządzania stresem- praktyczne warsztaty profilaktyki chorób psychosomatycznych.
Na tym warsztacie poznasz proste i skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, odzyskania równowagi wewnętrznej i optymizmu. Nauczysz się strategii relaksacyjnych, które pozwolą utrzymać umysł i ciało w idealnej kondycji oraz harmonizować ich działanie. Odpoczniesz. W programi m.in. nauka relaksacji, medytacji, wizualizacji, pracy z oddechem. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek. UWAGA: W sobotę 12/XII/  Instytutowa Wigilia otwarta dla studentów i ich gości – godz. 18-20.00. Prosimy o przyniesienie talerza wigilijnego z jakimś smakołykiem świątecznym na wspólny stół!

styczeń

9-10.I. Nowy Rok, nowy Duch, Nowe możliwości.
Mapa marzeń.

Zamknij w spokoju 2009, aby radośnie i twórczo otworzyć 2010. W tym magicznym momencie, kiedy kończy się stary i zaczyna nowy rok wszystko wydaje się możliwe. Patrzymy wtedy, co przyniesie ten Nowy Rok, co zmieni się na lepsze, a co pozostanie takie samo. Wiele sobie obiecujemy w tym nowym okresie i najczęściej niewiele się zmienia; jest tak samo, jak w ubiegłych latach. Teraz może być inaczej. Weź swój los w swoje ręce. Zacznij świadomie kreować swoją rzeczywistość. Zaplanuj życie o jakim marzysz. Skontaktuj się ze źródłem kreatywności w Tobie. Stwórz swoją " mapę marzeń". Uczyń niemożlwie możliwym, Celem tych praktycznych warsztatów rozwoju osobistego jest poznanie skutecznych metod urzeczywistniania marzeń oraz technik stosowanych przez szczęśliwe osoby, które realizują swoje cele, spełniają swoją misję i uzyskują rezultaty jakich pragną. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek.

23-24.I.   Anioły, wyższe Ja, interpretacja snów
Świat duchowości, subtelnych przeżyć, niezwykłych doświadczeń nie daje się zamknąć w ramach nauki, niedostępne jest mu „mędrca szkiełko” ani przydatny filozoficzny wywód. A jednak ten ”świetlisty wymiar” dotyka nas i wspiera, gdy słuchamy serca, kiedy otwieramy się na piękno, harmonię, duchowość…
Podczas warsztatów będą prezentowane następujące tematy i hasła:
Aniołowie, przewodnicy, inne istoty światła
Wyższe Ja, Sny, ich symbolika i interpretacja.
Ponadto będziemy uczyć się, jak w praktyce stosować:
– afirmacje, modlitwy, mantry,
– przywołanie anielskie
– medytacje i wizualizacje
– anielskie talizmany i sigille
– rytuał naładowania energetycznego oraz inne rytuały
– jak kontaktować się z grupą przewodników i aniołów osobistych…
Będzie też o doświadczaniu kontaktu z duchowym przewodnictwem…
Prowadzi trener rozwoju osobistego i duchowego Ida, Jadwiga Łubińska

luty

6-7.II. Przekonania – ścieżki do Twojego dobrobycia.
To rewolucyjny warsztat pozwalający poznać najnowocześniejsze techniki błyskawiczej i efektywnej metody rozpoznawania i zmiany ograniczających przekonań. Nauczysz się strategii, które przekształcą
"niezdrowe" nawyki i przekonania w ścieżki do dobrobycia służące długiemu, harmonijnemu, zdrowemu życiu.  Dowiesz się, jak uczynić niemożliwe możliwym, czyli jak przekraczać bramy umysłu ( bramę możliwości, zdolności i zasługiwania). Nauczysz się wspierać i prowadzić w tych działaniach innych. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek. 

20-21.II. Afirmacje – Twój kod do podświadomości.
Afirmacje – klucz do podświadomości
Afirmacja – to werbalne narzędzie bądź technika programowania ciała i umysłu.
Zwykle przybiera postać deklaracji, pozytywnego oświadczenia formułowanego w pierwszej osobie. M. Waters – Słownik rozwoju osobistego
Afirmacje wspierają i utrwalają pozytywne zmiany, pomagają zmienić przekonania, wywołują korzystne dla zdrowia stany emocjonalne,
poprawiają wizerunek własny i samoocenę, pozwalają odciąć się od niepotrzebnych wzorców i traum,  przybliżają marzenia…
Podczas warsztatów nauczysz się jak tworzyć afirmacje zgodne z twoimi mentalnymi potrzebami, twoimi problemami oraz takie, które są odpowiedzią na wołanie duszy.
W programie także: Afirmowanie i wizualizowanie, afirmacje wyrażane sercem
( inkantacje), oddech z osobistą afirmacją, jak odzyskać wewnętrzną moc i swoją niepowtarzalność … Będziemy też ćwiczyć ( rytuały tybetańskie). Prowadzi trener rozwoju osobistego i duchowego Ida, Jadwiga Łubińska.

marzec

6-7.III. Poczucie własnej wartości – o istocie samouznania.
 Czym jest i dlaczego ważne jest poczucie własnej wartości? Budowanie swojej tożsamości, wizerunku własnego, zdrowa samoocena. Praktyczne ćwiczenia w parach i w grupach, które można od razu zastosować we własnym życiu. " Gdybym miał podzielić się z ludźmi w Polsce jedyną ważną myślą na temat życia, chciałbym powiedzieć: Twoje życie się liczy – Ty się liczysz – walcz o swój najwyższy potencjał – walcz o swoje szczęście – nie poddawaj się bierności i cierpieniu" Nathaniel Branden, międzynarodowy autorytet w dziedzinie wiedzy o samoocenie, autor bestellera " 6 filarów poczucia własnej wartości". Dołącz do Klubu Ludzi Wartościowych. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek

kwiecień

10-11.IV. Moc linii czasu. Warsztat NLP.
To weekendowe szkolenie świadomej pracy z LINIĄ CZASU jest dla tych, którzy znają moc marzeń i dla Tych, którzy chcieliby te marzenia mieć już zrealizowane. To warsztaty dla tych, którzy pragną przejść z etapu planowania do etapu realizacji. Każdy z nas ma świadomość czasu. Sortuje zdarzenia z przeszłości, żyjąc w teraźniejszości, planuje swoja przyszłość. Tylko czy każdy z nas ma świadomość linii czasu? Integralnej struktury, dzięki której z łatwością zarządzicie osiągnięciem swoich planów zawodowych i życiowych. Na tym szkoleniu nauczycie się jak umiejętnie kierować linią czasu, by skutecznie osiągać swoje cele poprzez czas. W trakcie tego szkolenia poznacie jeszcze nowe sposoby zarządzania linią czasu, by podnieść jakość Swojego życia. Po tym szkoleniu zadasz sobie pytanie: Co mogę jeszcze zrobić, z tym ekstra czasem, który posiadam? Prowadzi trener NLP Rafał Sowiński.

24-25.IV. Odwaga bycia sobą. Asertywność.
Trening asertywności to praca nad rozwojem swoich umiejętności komunkacyjnych, a także kształtowanie w sobie postawy wobec ludzi i świata, która znajduje odzwierciedlenie w słowach; " Ja jestem o.k. – Ty jesteś o.k." Kluczowym pojęciem w rozumieniu asertywności jest szacunek, do siebie i innych. Asertywnie znaczy z godnością, znaczy,że  nie jestem uległy/a, ale też nie wymuszam, ani nie manipuluję. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek

maj

8-9.V. Voice Dialogue ( dialog z głosem)

Czy zauważyłeś jak podzielona bywa Twoja osobowość? Jedna część ciebie chce tego, inna zaś czegoś zupełnie innego. Przynosi to niewygodę i powstrzymuje zarówno przed podejmowaniem dobrych decyzji, jak i przed tworzeniem dobrych związków.
Metoda VD, rozwinięta przez Hala i Sidrę Stone postrzega naszą osobowość jako zbiór wielu podosobowości, z których każda ma swoje cele, wartości, twórcze lub destrukcyjne funkcje i zadania w naszej osobowości. Możemy prowadzić dialog z tymi podosobowościami, aby lepiej zrozumieć samego siebie. Traktowane ze współczuciem części te otwierają się i mówią o swoich najgłębszych tajemnicach, ukrytych scenariuszach i planach – tych wzniosłych i tych podłych, sabotujących nasze działania. Dzięki ujawnieniu tych ukrytych aspektów siebie – rozwijamy poziom Świadomości, z którego jesteśmy w stanie dokonywać wyborów, dzięki którym prowadzimy skupione, kreatywne życie. Prowadzi trener rozwoju osobistego, praktyk metody VD Ewa Mikołajczak ( Jurkowlaniec )

22-23.V. Inteligencja emocjonalna ( EQ ) w praktyce.
 Harmonijna współpraca serca i rozumu jest jednym z największych wyzwań, jakie współcześność stawia przed każdym z nas.Emocje są naszymi najpotężniejszymi zasobami. Dają dostęp do samoświadomości i instytnktu samozachowawczego, które wiążą nas głęboko ze sobą, innymi oraz z naturą. Dostarczają bezcennych informacji na temat ludzi, wartości oraz potrzeb, które zapewniają motywację i zapał do działania, samokontrolę i wytrwałość. Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek.

czerwiec

3-6.VI. Zmień swoje życie w cztery dni! Warsztat wyjazdowy.
W ciągu tych czterech dni zrobisz wiele dla Ciała, Umysłu, Ducha i Emocji.
Poznasz proste sposoby oczyszczania i wzmacniania energii życiowej.
Pracując nad sobą – wypoczniesz!
Miłość i radość są wszędzie obecne. Nie mogą przyjść do Ciebie z wizytą, jeśli Ciebie tam nie ma. Wykaż się obecnością w szkole życia. Powiedz teraz głośno i wyraźnie: JESTEM OBECNA, JESTEM OBECNY. Nie ma innego czasu, jest tylko TERAZ, nie ma innego miejsca, jest tylko TU, nie ma innego życia, jest tylko TO. ( E.Foley)
Twoje życie jeste CUDEm!  Może pora w to uwierzyć?!
 ( szczegółowy program: :filia.poznan@wp.pl)

12-13.VI. Poznaj siebie i innych.
Typy osobowości. Reguły dobrej komunikacji.
"Różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie". W naszym zachowaniu duże znaczenie odgrywa ukształtowany typ osobowości. Znając typ osobowości danej osoby, możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć jej reakcję, dzięki tej wiedzy łatwiej nam będzie rozumieć innych, akceptować ich i łatwiej się z nimi komunikować. To wiedza dotyczy naszych bliskich, rodziny, małżonka, dzieci, współpracowników, przełożonych, sąsiadów, przyjaciół i ludzi nam obcych. Dotyczy również nas samych. Czy praca jaką wykonujesz jest zgodna z Twoim temperamentem i typem osobowości? Czy żyjesz w zgodzie ze sobą czy przeciw sobie? Co można zmienić a czego nie?  Jeżeli miałbyś być taki/a do końca życia, to jaki/a chciałbyś/chciałabyś być? Prowadzi trener rozwoju potencjału osobistego, psycholog Aleksandra Stanek. 

miejsce zajęć podamy przy zapisach
koszt weekendowego warsztatu ( 2x godz. 10-18) : 300pln, (warsztat jednodniowy połowa ceny)
dla studentów i emerytów zniżka 10%,
zniżki również przy wczesnej wpłacie 10% ( zniżki nie kumulują się )

W filii prowadzone są również konsutlacje indywidualne ( terapia, treningi idnywidualne, coaching ),  w celu umówienia się na indywidualną sesję: tel. 512357158, e-mail: filia.poznan@wp.pl

oraz
-Konstelacje rodzinne ( in. Ustawienia systemowe wg metody Berta Hellingera )
– indywidualne i grupowe sesje oddechowe
– Kręgi Kobiet
– Analiza " żywej kropli krwi", m.in. badanie zakwaszenia organizmu
szczegóły: e-mail: filia.poznan@wp.pl

UWAGA! organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku nie zgłoszenie się wystarczającej liczby uczestników

podobne wpisy

(fem)akademia

Numerologia 6 – mocne i słabe strony osób z taką wibracją

Cyfra 6 jest symbolem człowieka, dla którego ważne jest szczęście najbliższych. Niestety często dobro bliskich przedkłada on ponad swoje własne. Jest znakomitym słuchaczem, który każdemu chętnie służy radą. Czym jeszcze wyróżnia się numerologiczna 6?

Czytaj...
(fem)akademia

Gwiazdy inwestują w rozwój dzieci

Osoby znane ze świata mediów i show biznesu chętnie inwestują w rozwój swoich dzieci. W szczególności, kiedy ich pociechy przygotowują się do najważniejszych dla nich egzaminów, takich jak sprawdzian ośmioklasisty czy matura. Dobra szkoła to jedno, ale równie ważne jest wsparcie dziecka odpowiednimi korepetycjami. 

Czytaj...
(fem)akademia

Gwiazdy dla dzieci jeździły na hulajnogach

W październiku odbył się charytatywny pokaz mody pod hasłem Barwy Jesieni, który ma zapewnić najbardziej potrzebującym maluchom ciepłą odzież na nadchodzące miesiące. Tego dnia gwiazdy licznie przybyły do Grodziska Mazowieckiego, by wesprzeć akcję charytatywną. Jednym ze sponsorów pokazu była marka Motus producent hulajnóg elektrycznych. 

Czytaj...