Inteligencja duchowa – część 2

 
Poznaj kilka różnych procedur zmiany przekonań i stosuj je jak tylko "namierzysz" ograniczające przekonanie.

Najszybszym sposobem jest przepisanie takiego przekonania w czasie przeszłym np. Dotychczas myślałam, że ________ np. intymny związek ogranicza moją wolność.

Kiedyś wydawało mi się, że ________ np. nie zasługuję na dobrobyt.

Do niedawna byłam przekonana, że ________ np. do niczego się nie nadaję.

Poznaj samego siebie

Czy jesteś spontanicznym, pełnym życia i radości sangwinikiem?

Czy jesteś pogrążonym w myślach, wiernym i wytrwałym melancholikiem?

Czy jesteś rzutkim, impulsywnym, przekonującym cholerykiem?

Czy jesteś przyjaznym, cierpliwym i zadowolonym flegmatykiem?

Gdy wiesz, kim jesteś i dlaczego postępujesz tak, a nie inaczej, gdy znasz swój fundamentalny temperament możesz wtedy doskonalić swoje mocne strony i eliminować słabości. Wtedy zaczynasz rozumieć istotę swego ja, rozwijać osobowość i uczyć się harmonijnego współżycia z innymi.

Polecam doskonałe książki Florence Littauer, które są owocem jej dwudziestu pięciu lat wykładów na seminariach, pracy duszpasterskiej i codziennych obserwacji ludzkich temperamentów. Jej książki są prostą i pełną poczucia humoru lekcją psychologii podanej w przyjemny, przystępny sposób. Pomogą Ci lepiej zrozumieć innych przez lepsze zrozumienie siebie.

Inwokacje

Są duchowym narzędziem, dającym dostęp do wspierającej energii wyższych wymiarów celem współ-kreowania najwyższego dobra. Tak jak modlitwa i medytacja inwokacja inspiruje, budzi, uczy, i wnosi do tego świata światło. Stosując inwokacje stajemy się magnesem, przyciągającym światło, co z kolei wzmacnia naszą radość, mądrość, harmonię, celowość, energię, twórczość i miłość. Inwokując pomoc i przewodnictwo wyższych istot, sięgamy tam, gdzie znajduje się pomoc i sprowadzamy ją tam, gdzie jest potrzebna.

Inwokacje sięgają "w górę" w stronę Mistrzów duchowych i aniołów, a jednocześnie skierowane są do naszego serca, w którym istnieje Źródło. Kiedy inwokujemy, oczyszczamy nasze środowisko i nas samych i otwieramy się na otrzymanie przewodnictwa, miłości i energii z wyższych wymiarów. Mówienie inwokacji poszerza naszą świadomość. To tak jakbyśmy się modlili o pomoc: Pomóż mi uzdrowić separację, którą czuję tak abym mogła wrócić do Domu. Przypomnij mi wibrację doskonałej miłości. Pomóż mi otrzymać Źródło i poznać Światło. Pomóż mi być bardziej świadomą osobą. Pomóż mi wrócić do Jednego Wielkiego Serca celem uzdrowienia separacji, która jest przyczyną wszelkiego cierpienia. Pomóż mi doświadczyć jedności.

Przykłady inwokacji:

Inwokacja do Devy (ducha) Mojego Ciała Fizycznego

Wzywam Ducha Ciała Fizycznego, w którym żyję.

Przywołuję cię do pomocy w otworzeniu mojego ciała na energie Odrodzenia i Transformacji. Proszę o otwarcie wszystkich drzwi do mego ciała, aby energie mogące przetransformować je na wyższy poziom wibracji wpłynęły teraz do mego ciała z elegancją i łatwością.

Proszę, aby przybyły do mnie teraz energie odmłodzenia, aby przez czubek mojej głowy, przez moje oczy, przez pory mojego ciała dostały się do mojej krwi. Proszę, aby wszystkie narządy, wszystkie systemy mojego ciała otworzyły się i przyjęły wielką infuzję światła i energii, które przygotują mnie na poszerzenie świadomości.

Proszę, aby moje ciało było gotowe nosić nową szatę utkaną z promienistego światła.

Proszę, aby energie Odnowy, Transmutacji, Transformacji, Odrodzenia i Oświecenia wpłynęły w moje ciało, aby zabrały z niego wszelaki nadmiar, wszystkie choroby, wszystkie negatywne wzorce, ego, energie i letarg, które je obciążają. Niechaj esencja samego Światła płynie poprzez moje żyły, moje kości i komórki spełniając moje pragnienie odnowy.

Proszę, żeby kod Oświecenia został dostarczony Devie mojego ciała. Niechaj moje ciało wyeliminuje to, co już mi nie służy: nadmiar wagi, nadmiar obciążeń i nadmiar nieharmonijnej energii. Wzywam to wszystko, w imię mojej mocy jako Dziecka Boga.

Proszę, aby zmiany zaistniały wewnątrz i na zewnątrz, subtelne i widoczne. Wnieś promienność do mojego ciała. Niechaj wszystkie przejawy iluzji starzenia się zostaną teraz odwrócone. Niechaj zamieszkam w świątyni promiennego zdrowia i doskonałej młodości.

Proszę teraz, w tej godzinie, aby moje ciało zostało wzniesione do Światła. Amen.
 
Inwokacja od Rodzica do Dziecka

Wzywam obecność Aniołów i Mistrzów, którzy pracują i towarzyszą mojemu ukochanemu dziecku …..(imię). Wzywam siłę Wyższego Ja, tej cennej Istoty, która mieszkała w moim domu i wciąż mieszka w moim sercu.

Proszę Wyższe Ja o niesienie mojej miłości, w czasie kiedy moje dziecko wzrasta i doświadcza tego świata.

Proszę o ochronę i troskę o moje dziecko ……….. i proszę jego/jej Anioła Opiekuna, aby zajął przy nim moje miejsce. Proszę o otworzenie serca i umysłu mojego dziecka, które jest jeszcze nie słyszące, nie widzące i nie zamknięte. Niechaj energie Wniebowstąpienia i Mądrości przyniosą energię wielkiej Miłości i Transformacji w zgodzie z Wolną Wolą.

Dziecko, ciało z mojego ciała!

Ono, które wyszło ze świątyni mego ciała. Obudź się teraz do swej chwały, twego dobra i twojego wielkiego Uniwersalnego Ja.

Otulam Cię moimi skrzydłami – zajmujesz swoje miejsce w moim sercu na zawsze, bez względu na odległość, jaka nas dzieli.

Wzywam twe Ekstatyczne Ja i wzywam obudzenie i połączenie z Duchem, który ponownie zjednoczy cię z Królestwem Bogów i Bogiń, w drodze do prawdziwej tożsamości siebie, jako Dziecka Boga. Amen.

JAM JEST

Kiedy mówisz JAM JEST, powodujesz, że Bóg zaczyna działać. Gdy mówisz JAM JEST władzą Boga Wszechmogącego, nie ma innej władzy, która mogłaby działać – uwolniłeś i wypuściłeś pełną aktywność Boga. JAM JEST oznacza jestem Bogiem w Działaniu.
Saint Germain, Afirmacje Złotej Księgi

Afirmacje oparte na frazie JAM JEST wypowiadane w odpowiednim stanie ducha czy w nagłej potrzebie pomagają rozwiązać konkretne problemy, poprawić nastrój, wzmocnić harmonię pomiędzy duchowością człowieka i transcendentną siłą, która przenika wszechświat. Te klasyczne afirmacje sformułowane przez legendarnego nauczyciela Saint Germaina służą wzmocnieniu własnej podmiotowości i odczucia jej przynależności do szerszego kosmicznego porządku i systemu miłości.

Zaczęłam z pracować z tymi afirmacjami, kiedy w połowie lat osiemdziesiątych w antykwariacie w Sydney natknęłam się po raz pierwszy na złote księgi Saint Germaina. Wiadomo, po co są afirmacje i jak się z nimi pracuje. Jednak te zaczynające się od JAM JEST mają porażające działanie i działają natychmiast! Spróbuj!

Przed snem:

Oto teraz staje się dla mnie rzeczywistością, że w głębi mnie istnieje radosne duchowe ciało, wiecznie młode, wiecznie piękne. Posiada cudowny duchowy umysł, piękne i zdrowe oczy, nos, usta, uszy, zęby i skórę. Całe ciało jest harmonijnie zbudowane, piękne, kształtne, zdrowe i młode. W głębi mnie rozpościera swe skrzydła duch i przepaja światłem moje duchowe ciało, duchową świątynię. Wszystkie organy mojego ciała pracują doskonale. Posiadam dzisiaj i zawsze doskonałe ciało dziecka bożego.

Rano:

W głębi mnie przebywa boski alchemik – prawdziwa boska miłość, wyjawiona w wiecznej młodości. W mej duchowej świątyni boski alchemik buduje nieustannie nowe i piękne komórki – dzieci. Duch młodości w moim ciele, moja ludzka postać boskości i wszystko we mnie jest zawsze zdrowe, piękne i młode. Mam doskonały kształt boski, teraz jestem tym, czym pragnę być – uwidaczniam codziennie moje boskie istnienie, które wyrażam życiem. Jestem dzieckiem Boga, wszystkie moje potrzeby są zaspokajane teraz i zawsze. Bezgraniczna miłość, mądrość i spokój niech rozleje się ze mnie na całą ludzkość. Posyłam dobre myśli całemu światu. Niechaj cały świat i cała ludzkość będą błogosławione.

Przed lustrem:

Władzą Piękna i Inteligencji, którą JAM JEST, rozkazuję przyjąć formę Doskonałego Piękna każdej komórce, z której zbudowane jest moje ciało, posłuszne moim rozkazom, przemieniając się w doskonałe Piękno Myśli, Słów, Uczuć i Formy.

JAM JEST Ogniem i Pięknem tych oczu, wysyłam tę Energię w kierunku każdego, na kogo spojrzę.

Postanów:

Obecność JAM JEST w pełni rządzi tym ciałem fizycznym i wymaga posłuszeństwa. JAM JEST Obecnością, która rozkazuje.

Mocą JAM JEST rozkazuję, aby moje ciało było silne, odbiorcze i wrażliwe jedynie na Mistrzowską Wzniesioną Świadomość aby było Doskonałym Wyrazem Boskiej Mocy Potężnego JAM JEST i aby miało piękno formy i wyrazu.

Cud milczenia

Codziennie zachowaj pełen szacunku moment ciszy. Uczcij potęgę bezruchu. Odkryj na nowo pokój i harmonię. Wsłuchaj się w świat dookoła Ciebie.

Od czasu do czasu nie mów nic przez 24 godziny. Obserwuj, o czym myślisz i jak myślisz. Możesz pisać, ale nie kontaktuj się tego dnia z nikim. Użyj tego czasu, żeby wypisać wszystkie swoje ograniczające przekonania i negatywne myśli – potem spal te kartki. Następny dzień powitasz z oczyszczonym jasnym umysłem.

Wzmacniające przekonania

Niezależnie, czy myślisz, że możesz, czy że nie możesz masz rację.
Henry Ford

Potrafię. Liczę się. Mam władzę. Mogę współpracować. Moja odwaga jest większa niż strach.

Wzmacniająca myśl

Dla całego świata jesteś tylko jednym z wielu, lecz jest ktoś, dla kogo jesteś całym światem.

Wzmacniające skojarzenia

3 wzmacniające neuro-asocjacje (skojarzenia) stworzone przeze mnie w przeszłości, które doprowadziły do sukcesu i zmieniły moje przeznaczenie:
 ……………………………………………………………………….. .
 ……………………………………………………………………….. .
 ……………………………………………………………………….. .

3 skojarzenia, dzięki którym czuję się szczęśliwy/a
 ……………………………………………………………………….. .
 ……………………………………………………………………….. .
 ……………………………………………………………………….. .

Osłabiające skojarzenia

3 obezwładniające neuro-asocjacje (skojarzenia) stworzone przeze mnie w przeszłości, które doprowadziły do porażki:
 ……………………………………………………………………….. .
 ……………………………………………………………………….. .
 ……………………………………………………………………….. .

Trudności

często stanowią duchową lekcję, którą trzeba odrobić. Twoje życie byłoby monotonne i puste bez codziennych wyzwań i prób. Przyjmuj wszystkie doświadczenia z akceptacją i ufnością. Kontempluj dary ukryte w każdym problemie, z którym się spotykasz i jak jego rozwiązanie może Cię wzmocnić. Uznaj rozwiązywanie codziennych problemów za swoją duchową praktykę. Ufaj, że odkryjesz dobro nawet w najtrudniejszej sytuacji.

Dokończ poniższe zdania:

Moim największym problemem dzisiaj jest ___________________

W czasie jego rozwiązywania mogę się nauczyć ____________________

Trudna lekcja dla mnie w tej sytuacji to ______________________

Ćwiczenie: Przypomnij sobie trudne sytuacje, w których byłeś pełen nadziei i dlatego zakończyły się sukcesem. Pomoże Ci to na przykład wtedy, kiedy jesteś zdenerwowany lub myślisz, że Twoje zadanie cię przerasta.

W trudnych sytuacjach

Zadaj sobie poniższe pytania:

   1. Co dobrego niesie ten problem?
   2. Co należy poprawić?
   3. Co jestem skłonna zrobić, aby wszystko zaczęło się dziać po mojemu?
   4. Czego jestem skłonna nie robić? Czego nie jestem skłonna zrobić?
   5. W jaki sposób mogę cieszyć się życiem, robiąc to, co konieczne?

Spacer uważności
 
O Wielki Duchu,
Którego oddech daje życie światu
I którego głos jest słyszany w lekkim wietrze,
Potrzebujemy twojej siły i mądrości,
Byśmy mogli stąpać w pięknie.
Modlitwa Indian amerykańskich

Praktykuj "spacer uważności" kilka razy w tygodniu. Taki spacer oczyszcza zestresowany umysł i ciało. Niech każde Twoje stąpnięcie po ziemi będzie bezsłowną modlitwą dziękczynną za piękno świata. Kiedy tak idziesz, wchłaniaj wszystkie odgłosy otoczenia. Wyobrażaj sobie otulający Cię doskonały spokój.

Cud wdzięczności

Pomiędzy wdzięcznością, a współczuciem rozgrywa się nasze życie.

Wdzięczność jest stanem umysłu. Zaczynaj i kończ każdy dzień modlitwą dziękczynną. Pamiętaj też o codziennym spacerze wdzięczności, w czasie którego pobłogosławisz wszystko, co już masz w życiu. Ta prosta praktyka wzmocni Cię i oczyści niezadowolenie. Zaakceptuj obfitość w każdej zaoferowanej przez wszechświat formie. Często zadawaj sobie pytanie, w jaki sposób wszystko i wszyscy Ci służą.

Zaufaj mądrości większej niż Twoja. Bóg nie potrzebuje Twojej pomocy, aby prowadzić Cię przez życie. To przewodnictwo jest wszechobecne, wystarczy że je uznasz poprzez modlitwę: Bądź wola Twoja. Niech stanie się najwyższe dobro.

Bądź życzliwy, bądź uprzejmy

Bądź sprawcą szczęścia każdej napotkanej osoby. Bezinteresownie wykonaj jakąś drobną przysługę dla drugiego człowieka. Rozpocznij łańcuszek życzliwych działań.

Literatura mądrości zgromadzona w ciągu tysięcy lat, nieodmiennie i stale podkreśla, iż największe osiągnięcie w doskonaleniu samego siebie polega na tym, iż umiemy skutecznie pomagać innym ludziom. Sens życia – to działać na rzecz innych ludzi, troszczyć się o coś więcej niż tylko własne "ja".

Używaj często słowa przepraszam, tak, proszę, dziękuję

Rachunek sumienia

jest osią duchowości jezuitów. Również i Ty możesz uczynić go częścią twojego duchowego życia. Pod koniec dnia poświęć pięć minut na refleksję nad minionym dniem, jego jasnymi i ciemnymi momentami. Czego chcesz się nauczyć z popełnionych błędów?

Kiedy spoglądam na miniony dzień, czuję ____________________

Rzecz, której dzisiaj żałuję, to ___________________

Rzecz, której wydarzenie dzisiaj świętuję, to ______________

Rzecz, którą postaram się zrobić lepiej jutro, to ________________

Przegląd dnia

Kładąc się spać wejdź w stan relaksu. Dokonaj przeglądu działań w minionym dniu. Czy zachowałeś się w sposób nie całkiem etyczny lub delikatny? Czy zrobiłeś coś, co może wywoływać w Tobie poczucie winy? Podejmij postanowienie, że jutro postarasz się to naprawić. Także, jeżeli zaniedbałeś jakichś działań, które powinieneś podjąć, postanów zrobić to jutro.

Podziękuj za wszystkie błogosławieństwa minionego dnia. Zakończ każdy swój dzień wdzięcznością i serią pełnych swobodnych oddechów.

Poproś o uzdrawiający sen

Freud mawiał, że marzenia senne są "królewską drogą do nieświadomości".

Przygotuj "dziennik snów" przy swoim łóżku i naucz się zapisywać swoje sny. Ja czasami piszę tylko hasło, a potem w ciągu dnia rozpisuję cały sen. Lubię też rano "na gorąco" opowiedzieć mój sen bliskiej i zaufanej osobie. Wtedy uświadamiam sobie dodatkowe symboliczne aspekty tego snu. Pamiętaj, że osoba o której śnisz nie reprezentuje tej konkretnej osoby, tylko to, co ta osoba dla siebie reprezentuje. To jest klucz do pracy ze snami.

Gdy niedawno podróżowałam po ziemi Indian Nawaho w Arizonie dowiedziałam się od pewnej szamanki, że kiedyś plemiona Nawaho zaczynały dzień od wspólnego spotkania, na którym opowiadali sobie sny, a zadaniem szamana było doprowadzić do tego, aby wyrażone we śnie pragnienia i impulsy zostały zrealizowane. Jeśli nie mogły być urzeczywistnione dosłownie zadaniem szamana było znalezienie symbolicznej formy realizacji snu.

Spotkanie ze swoim Przyszłym JA podczas snu

Sny dotyczące przyszłości często odzwierciedlają niespełnione życzenia, mogą też przepowiadać potencjalnie możliwą przyszłość czy pokazywać kierunek korzystnych działań lub możliwych wyborów. Tego rodzaju sny mogą być niezwykle wartościowe, jeżeli nauczysz się z nimi pracować. W takim śnie możesz zauważyć, że na przykład, poświęcasz zbyt dużo energii czemuś, co nie jest tego warte i że potrzebujesz obrać inną drogę. W stanie śnienia dokonujesz wyborów i decyzji, tak samo jak w świadomym stanie przebudzenia. W obu tych światach cały czas myślisz, co oznacza, że podejmujesz wybory.

Co jeśli byłoby możliwe tak zaplanować sen, abyś mógł spotkać swoje przyszłe ja, abyś mógł przebadać możliwą przyszłość? Wejść w stan śnienia i zobaczyć, jakie byłoby Twoje życie jeśli zostaniesz na ścieżce, którą idziesz, a jakie z kolei byłoby, gdybyś coś zmienił, np. środowisko zawodowe, partnera, miejsce, w którym mieszkasz. Spróbuj nawiązać kontakt ze swoim mądrym ja podczas snu – to otworzy Ci wiele nowych możliwości!

Świeć przykładem

Na pewno słyszałaś stwierdzenie, że nie można zmienić drugiego człowieka. Porzuć zatem pokusę zmieniania Twojego partnera, rodzica czy dziecka. Pamiętaj, że najlepszym sposobem by ONI się zmienili jest posłużenie się własnym dobrym przykładem. Zamiast robić swoim bliskim wykłady jacy mają być, pokazuj im jak się zachowywać. Codziennie wymyślaj i pokazuj kilkanaście nowych zachowań wspierających dobre relacje, miłość, pozytywne nastawienie i zdrowie psychiczne. Takie dobre nawyki są zaraźliwe.

Jeżeli w Twoim partnerze jest coś, co chciałabyś zmienić, zacznij od siebie i zachęć własnym przykładem.

Moje ostatnie słowo:

Pogratuluj sobie – dokonałaś wiele zmian we własnym życiu i w życiu innych. Pomyśl o tych drobnych i tych znaczących działaniach, którymi pozytywnie wpłynęłaś na otaczający Cię świat. Wyszukaj chwile, kiedy twoje słowa czy zachowanie wpłynęło na życie i postawę innych. Wszyscy jesteśmy połączeni złotymi nićmi, wplecionymi w zachwycający gobelin życia. Jesteś cząstką tego wszechświata. Liczysz się – wszystkie Twoje działania są ważne. Pomyśl jak to, co przeczytałaś pomoże Ci bardziej aktywnie uczestniczyć w ewolucji swojej i wszechświata. Podziękuj sobie i podziękuj Twojemu Stwórcy.

Pozwól dzisiaj, aby ziemia była częścią nieba. Wyrywanie chwastów to za mało. Rozkwitnij w pełni jak piękny kwiat… już czas!

Moje błogosławieństwo dla Ciebie:

Niechaj Twoje życie stanie się cudem. Niechaj zrealizują się Twoje najskrytsze marzenia i najgłębsze pragnienia. Niechaj Duch żyjący w Tobie w pełni się ujawni w ciele promieniującym pięknem i spokojem. Niechaj Anioł Inspiracji dmucha wiatr nadziei w Twoje skrzydła. Niechaj Anioł Wiary zawsze stoi przy Tobie. Niechaj Anioł Wizji pocałuje Cię w czoło, a boski nektar miłości wypełni ciało i duszę. Amen. Niech tak się stanie.

Jakże mógłby ci ktoś powiedzieć,
Że nie jesteś samym pięknem

Jakże mógłby ci ktoś powiedzieć,
Że ci pełni brak.

Jakże mógłby ktoś nie zobaczyć,
Że twa miłość wielkim cudem jest,

Jak głęboko nasze dusze łączą się.
 
Autorka Ewa Foley jest promotorką pozytywnego życia, doradcą rozwojowym i charyzmatycznym liderem seminariów rozwoju osobistego. Jest autorką popularnych książek-poradników zwanych „trylogią życia”: ZAKOCHAJ SIĘ W ŻYCIU – podręcznik małych i dużych kroków dla poszukującej duszy, POWIEDZ ŻYCIU TAK – poradnik dobrostanu oraz BĄDŹ ANIOŁEM SWOJEGO ŻYCIA –  jak oczyszczać i wzmacniać energię życiową  (Wydawnictwo Ravi). Stworzyła i prowadzi treningi rozwijające inteligencję duchową i emocjonalną, motywujące do zdrowego, twórczego i odpowiedzialnego życia.
Inspiration Seminars International (ISI) oraz Instytut Ewy Foley  www.foley.com.pl

W Poznaniu filię Instytutu Ewy Foley prowadzi Aleksandra Stanek.
Mail: aleksandra.stanek@wp.pl
Instutut Ewy Foley, filia Poznań, tel. 0 512 357 158, www.foley.com.pl
 

podobne wpisy

(fem)akademia

Numerologia 6 – mocne i słabe strony osób z taką wibracją

Cyfra 6 jest symbolem człowieka, dla którego ważne jest szczęście najbliższych. Niestety często dobro bliskich przedkłada on ponad swoje własne. Jest znakomitym słuchaczem, który każdemu chętnie służy radą. Czym jeszcze wyróżnia się numerologiczna 6?

Czytaj...
(fem)akademia

Gwiazdy inwestują w rozwój dzieci

Osoby znane ze świata mediów i show biznesu chętnie inwestują w rozwój swoich dzieci. W szczególności, kiedy ich pociechy przygotowują się do najważniejszych dla nich egzaminów, takich jak sprawdzian ośmioklasisty czy matura. Dobra szkoła to jedno, ale równie ważne jest wsparcie dziecka odpowiednimi korepetycjami. 

Czytaj...
(fem)akademia

Gwiazdy dla dzieci jeździły na hulajnogach

W październiku odbył się charytatywny pokaz mody pod hasłem Barwy Jesieni, który ma zapewnić najbardziej potrzebującym maluchom ciepłą odzież na nadchodzące miesiące. Tego dnia gwiazdy licznie przybyły do Grodziska Mazowieckiego, by wesprzeć akcję charytatywną. Jednym ze sponsorów pokazu była marka Motus producent hulajnóg elektrycznych. 

Czytaj...