Skuteczność coachingu. Nie tylko dla anlityków!

 

Poniższe informacje pozwolą zapoznać się z tym dlaczego osoby indywidualne i organizacje inwestują w coaching. Jasne jest, że profesjonalny coaching będzie zajmował ważne miejsce w życiu korporacji. Wiele czołowych korporacji, które już znamy korzystało z coachów wspomagając w ten sposób skuteczność członków zarządu i menedżerów. 

 

Najczęstsze powody stosowania coachingu w organizacjach to:

– chęć, aby ludzie wzięli osobistą odpowiedzialność za swój rozwój,
– szybko rozwijające się środowisko biznesowe,
– niskie wyniki traktowane są jako koszt finansowy,
– popularny mechanizm rozwoju w nowoczesnej organizacji,
– coaching wspiera inne działania w zakresie nauki i rozwoju,
– pracownicy wymagają różnych mechanizmów wsparcia,
– poprawienie decyzyjności kadry zarządzającej wyższego szczebla,
– rozmowy coachingowe są krótkie, skoncentrowane i terminowe.
 

Jaka jest skuteczność coachingu?

 

Development Dimensions International przeprowadziło naukowe badania na temat tego jaki wpływ ma coaching na osoby korzystające z niego?

 

– 46 % ankietowanych, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma wspaniały wpływ.
– 45% respondentów, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma umiarkowany wpływ.
– 8% respondentów, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma mały wpływ.
– 1% respondentów, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma niewielki wpływ.
 

Reasumując zatem 91% osób korzystających z coachingu stwierdziła, że coaching miał znaczący wpływ na ich życie.

 

Z moich doświadczeń z klientami mogę potwierdzić bardzo wysoką skuteczność coachingu, która w wielu przypadkach jest 100 %, a nawet w opinii osób coachowanych przewyższa ich oczekiwania.

 

Jaki jest Zwrot z inwestycji?

 

Choć niewiele jest badań na temat efektywności coachingu. Nie ma wątpliwości, że coaching poprawia efektywność w organizacji i przyspiesza proces uczenia się. Według informacji podanych przez Arthura Shirk CTI " Badania przeprowadzone przez Right Management Consultants z siedzibą w Philadelphia odkryły zwrot z inwestycji w doladrach amerykańskich wydanych na coaching menedżerski (executive coaching) prawie 600%. Menedżerowie zaangażowani w coaching odnotowali wzrost w efektywności, poprawieniu relacji z bezpośrednimi podwładnymi i kolegami oraz większą satysfakcję z pracy (Bolch 2001). Badania przeprowadzone przez Metrix Global na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji z coachingu plus wiele niematerialnych korzyści (Wilson 2004)".

 

Na podstawie intensywnych badań przeprowadzonych przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w 2005 następujące dane zostały ujawnione:

 

Powody, dla których firmy inwestują w coaching:

 

– poprawienie indywidualnych wyników – 78 %
– radzenie sobie ze słabymi wynikami – 30%
– poprawienie wydajności – 28%
– planowanie kariery i rozwoju osobistego -27%
– rozwijanie przyszłych pracowników wyższego szczebla – 26%
– utrzymanie klimatu kontynuacji uczenia się – poniżej 25%
– motywowanie pracowników – poniżej 25%
– przyspieszenie zmian organizacyjnych – poniżej 25%
– poprawienie zatrzymywania pracowników – poniżej 25%
– zmniejszenie kosztów wysyłania pracowników na zewnętrzne kursy – poniżej 25%
– pomoc w utrzymaniu równowagi między życiem rodzinnym, a pracą – poniżej 25%
– zaspokojenie zapotrzebowania na coaching ze strony pracowników – poniżej 25%
 

Badania wykazały również, że

– 84% respondentów odnotowało, że coaching prowadzony przez bezpośrednich menedżerów był efektywny lub bardzo efektywny.
– 92% respondentów odnotowało, że coaching prowadzony przez zewnętrznych coachów był efektywny lub bardzo efektywny.
– 74% respondentów odnotowało, że nastąpi wzrost zastosowania coachingu przez menedżerów w następnych kilku latach ( 25% powiedziało, że pozostanie na takim samym poziomie)
– 36% respondentów odnotowało, że wzrośnie zapotrzebowanie na coaching przez zewnętrznych coachów w następnych kilku latach (51% powiedziało, że zostanie na takim samym poziomie)
 

Powyżej przedstawiono biznesowe powody, dla których warto wprowadzać coaching w organizacjach i firmach.

 

Coaching Menedżerski (executive coaching) oraz coaching biznesowy (Business Coaching) prowadzony jest po zidentyfikowaniu potrzeby coachingu dla członków zarządu, dyrektorów, liderów, menedżerów, członków zespołu sprzedaży, a także wybranych specjalistów w zależności od struktury organizacji.
 

Kiedy wybrać coaching?
Coaching jest lepszym wyborem w przypadku następujących obszarów:

– poczucie własnej wartości, przekonania, hierarchia wartości, cele,
– podejmowanie wyzwań,
– świadomość mocnych stron i ograniczeń,
– coaching dla liderów wyższego szczebla zarządzania,
– motywacja zewnętrzna pracowników działów sprzedaży i marketingu,
– trudne relacje w środowisku pracy,
– rozwiązywanie konfliktów dotyczących kariery, pracy, sytuacji osobistych, Najlepszy Menedżer to Coach, Mentor i Lider-Menedżer w jednej osobie łączący te role i odpowiedzialność.
 

Jakim menedżerem, liderem Ty jesteś?
Bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego artykułu!

 

Copyright Agnieszka Przybysz, Coaching Institute

Artykuł może być powielany z zachowaniem podania źródła za pisemną zgodą ap@ci.biz.pl
 

 

 

podobne wpisy

(fem)akademia

Numerologia 6 – mocne i słabe strony osób z taką wibracją

Cyfra 6 jest symbolem człowieka, dla którego ważne jest szczęście najbliższych. Niestety często dobro bliskich przedkłada on ponad swoje własne. Jest znakomitym słuchaczem, który każdemu chętnie służy radą. Czym jeszcze wyróżnia się numerologiczna 6?

Czytaj...
(fem)akademia

Gwiazdy inwestują w rozwój dzieci

Osoby znane ze świata mediów i show biznesu chętnie inwestują w rozwój swoich dzieci. W szczególności, kiedy ich pociechy przygotowują się do najważniejszych dla nich egzaminów, takich jak sprawdzian ośmioklasisty czy matura. Dobra szkoła to jedno, ale równie ważne jest wsparcie dziecka odpowiednimi korepetycjami. 

Czytaj...
(fem)akademia

Gwiazdy dla dzieci jeździły na hulajnogach

W październiku odbył się charytatywny pokaz mody pod hasłem Barwy Jesieni, który ma zapewnić najbardziej potrzebującym maluchom ciepłą odzież na nadchodzące miesiące. Tego dnia gwiazdy licznie przybyły do Grodziska Mazowieckiego, by wesprzeć akcję charytatywną. Jednym ze sponsorów pokazu była marka Motus producent hulajnóg elektrycznych. 

Czytaj...