Warunki, jakie trzeba spełnić w programie 500+

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych przysługuje rodzinom na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Pieniądze na pierwsze dziecko można uzyskać w przypadku miesięcznych dochodów poniżej 800 złotych na osobę.

family-932245_1280-1

Podstawowe założenia programu Rodzina 500 plus

Program 500 plus został stworzony w celu poprawy sytuacji finansowej polskich rodzin. Wypłacane co miesiąc pieniądze powinny służyć pokryciu kosztów związanych z wychowaniem dziecka i zaspokojeniu jego potrzeb życiowych. Zakłada się również, że program przyczyni się do zwiększenia dzietności. W ramach programu rodziny otrzymują co miesiąc 500 złotych na każde drugie i kolejne dziecko, bez żadnych dodatkowych warunków. Świadczenie jest wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Kryterium dochodowe w Programie 500+

Rodziny o niskich zarobkach mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze dziecko. 500 złotych zostanie przyznane, jeśli miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 800 złotych. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe zostało
zwiększone do 1200 złotych. Dziecko do 25. roku życia, które się uczy i nadal mieszka z rodzicami jest brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu rodziny. Sytuacja finansowa rodziny musi być potwierdzana każdego roku, poprzez złożenie zaświadczenia o zarobkach w urzędzie gminy.

Kto może pobierać 500 złotych na dziecko

Świadczenie mogą otrzymać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka. Pieniądze należą się małżeństwom, samotnym rodzicom i rodzicom w związkach nieformalnych.

  • rodzicom adopcyjnym świadczenie przysługuje na takich samych zasadach jak rodzicom
    biologicznym,
  • jeśli rodzice są rozwiedzeni, świadczenie otrzyma rodzic, z którym dziecko mieszka i na którego utrzymaniu się znajduje,
  • w przypadku tak zwanych rodzin patchworkowych (wychowujących wspólnie dzieci z poprzednich związków) do składu rodziny wlicza się wszystkie dzieci,
  • rodziny przebywające za granicą mogą pobierać 500 złotych pod warunkiem, że nie otrzymują podobnego świadczenia w innym kraju,
  • świadczenie nie przysługuje rodzinom zastępczym.

Jak przystąpić do Programu 500 plus

Do programu Rodzina 500+ można przystąpić w dowolnym momencie. Wniosek składa się raz do roku w urzędzie gminy, można to także zrobić przez internet. Od 2017 roku nowe wnioski będzie można składać od 1. sierpnia. Świadczenie jest przyznawane na okres 12 miesięcy. Pieniądze są wypłacane w gotówce (w urzędzie miasta, gminy, w ośrodkach pomocy społecznej) lub przelewane na konto beneficjenta.

podobne wpisy

Czym się różni karma dla małych psów od tej dla dużych ras?
warto wiedzieć

Czym się różni karma dla małych psów od tej dla dużych ras?

Każdy pies jest inny (i wyjątkowy!) i musi to znaleźć odzwierciedlenie w jego diecie. Dzisiaj spojrzymy na kilka kluczowych różnic, jakie posiada karma dla małych psów i dużych ras. Każdy pies ma inne potrzeby żywieniowe, ale nawet ogólnie mówiąc, wymagania małych ras różnią się znacznie od wymagań psów ras dużych. Korzystanie ze wskazówek zawartych w […]

Czytaj...
warto wiedzieć

DOBROCZYNNY KALENDARZ ADWENTOWY TO WYJĄTKOWY PREZENT DLA KAŻDEGO

Orientana we współpracy z Fundacją ADRA stworzyła unikalny Kalendarz Adwentowy. Dochód z jego sprzedaży będzie w całości przekazany Fundacji, która wspiera żyjące w ubóstwie i głodzie dzieci w Bangladeszu.  W okienkach oznakowanych od 1 do 24 grudnia znajdziesz szczegółowe informacje o dzieciach, którym pomagasz! Do tego mamy dla Ciebie specjalną niespodziankę na każdy dzień. Chcemy, […]

Czytaj...
warto wiedzieć

Olej konopny – rodzaje i właściwości

Konopie siewne od lat wykorzystywane są przez człowieka ze względu na swoje szerokie właściwości. Obecnie rynek został zalany produktami, których skład opiera się na tej roślinie. Występują one w formie tabletek, cukierków czy herbat. Najczęściej jednak można je spotkać w formie oleju – ze względu na łatwość aplikacji i najszybsze wchłanianie substancji poprzez błony śluzowe […]

Czytaj...